Dobór środków ochrony indywidualnej i wyposażenia wg stanowiska pracy

Podstawy prawne

Zasady stosowania środków ochrony indywidualnej w środowisku pracy zostały zawarte w dyrektywie PPE (Personal Protective Equipment) 89/656/EWG (Dyrektywa 89/656/EWG, 2002), przeniesionej do prawa polskiego na mocy rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bhp (DzU nr 91, poz. 811), która określa obowiązki pracodawcy dotyczące zapewnienia bezpiecznego stosowania środków ochrony indywidualnej.

Nowe rozporządzenie (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej zostało przyjęte w kwietniu 2016 r. W związku z tym dotychczas obowiązującą dyrektywa 89/686/EWG będzie stopniowo wycofywana, a w kwietniu 2019 r. przestanie obowiązywać. Od 21.04.2018 r. Dyrektywę PPE 89/686/EWG  zastąpi obowiązujące bezpośrednio rozporządzenie unijne PPER (Personal Protective Equipment Regulation) 2016/425/UE. Maksymalny okres ważności certyfikatów wydanych na podstawie dyrektywy 89/686/EWG to 21 kwietnia 2023. 

Podstawowe przepisy BHP

 

Aktualna lista aktów prawnych z zakresu BHP

Podział środków ochrony indywidualnej i wyposażenia pracowników

Środki ochrony indywidualnej - wszelkie środki wykorzystywane przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy, w tym również wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu. 

Do środków ochrony indywidualnej wg 2016/425/UE zalicza się: 

 • wszystkie wyroby zaprojektowane i wyprodukowane do noszenia lub trzymania przez osobę w celu ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń dla zdrowia lub bezpieczeństwa tej osoby,
 • wymienialne elementy składowe środków mające zasadnicze znaczenie dla ich funkcji ochronnej, 
 • systemy przyłączy do środków, które nie są noszone ani trzymane przez osobę, są zaprojektowane do łączenia tych środków z urządzeniem zewnętrznym lub ze stabilnym punktem kotwiczącym, nie są przeznaczone do trwałego przymocowania i nie wymagają przeprowadzenia prac montażowych przed użyciem.

Firmowe wyposażenie pracowników - wyposażenie pracowników firmy mających bezpośredni kontakt z klientami lub potencjalnymi klientami w jednolitą, elegancką, oznakowaną odzież roboczą. Przyczynia się w w przypadku firm do reklamy marki firmy oraz czyni tę markę rozpoznawalną dla klienta. W przypadku mudurowych służb utrzymania porządku publicznego pełni rolę idetyfikacyją. Wyposażenie firmowe charakteryzuje się jakimś stopniem wyróżnienia (logo, określona barwa, krój ubrania), co powoduje ie niemożliwe czy też niecelowe byłoby używanie go na potrzeby prywatne pracownika. Wyposażenie firmowe wykorzystywane jest jedynie do celów związanych z wykonywaniem obowiązków powierzonych w ramach stosunku pracy. Odzież w takim charakterze nie stanowi środka ochrony indywidualnej jeśli pracownicy nie pracują w środowisku narażonym na niebezpieczne lub szkodliwe czynniki w środowisku pracy.

Podział środków ochrony indywidualnej 

 • Sprzęt ochrony głowy - hełmy
 • Środki ochrony twarzy i oczu - okulary ochronne
 • Sprzęt ochrony słuchu -nauszniki, stopery
 • Sprzęt ochrony układu oddechowego - maski, półmaski 
 • Środki ochrony kończyn górnych - rękawice, nałokietniki
 • Środki ochrony kończyn dolnych - ochraniacze stóp, obuwie ochronne, nakolanniki
 • Odzież ochronna
 • Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości
OgniochronPPO Strzelce Opolskiekoszulki fruit of the loomMTS more than safetyStedmanJSP - Manufacturing For SafetyKlingspor
3MČERVAGERTUTORKREIS WorkwearMEDIBUTnarzędzia coval
Canis bhpHanesAlex FoxObuwie BetaPromostarsTyvek DuPontLeber&Hollman
CofraGrindwell norton3M PeltorUvexPROS - AJ GroupUrgent buty bhpProtekt. Sprzęt BHP do pracy na wysokości
Voigtśrodki czystości MeridaMOST - Rywal-RHCOdzież robocza PanoplyGreneFiltracja, Środki ochrony osobistej BHP - SECURA B.C.Ansell
Kontakt
        MASZ PYTANIE? CHĘTNIE POMOŻEMY
Produkty: