Walaszko - hurtownia BHP

Wypadek w pracy, a praca zdalna

Kiedy wszyscy myślą, że wracamy do normalności i do pracy w biurach, okazuje się że nadchodzi kolejna fala pandemii, która nie odpuszcza Nam od marca 2020 roku.
W związku z tym wiele firm przedłuża pracę zdalną pracownikom, jednocześnie dbając o ich bezpieczeństwo. Jednak pracownik nadal jest narażony na wypadek podczas pracy.

Podstawowa definicja wypadku podczas pracy

Definicja wypadku przy pracy brzmi :„za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną ,powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
 

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Podstawa prawna to Art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1773, z późn. zm.).  

 Co ważne - Określone zdarzenie może być zakwalifikowane jako wypadek przy pracy jedynie wówczas, gdy spełnia równocześnie wszystkie cztery warunki podane w definicji.

Jak należy poprawnie rozumieć stwierdzenie "zdarzenie nagłe"?

Nagłość wydarzenia oznacza, że pracownik był eksponowany na czynnik, który wywołał wypadek, przez okres nie dłuższy niż jeden dzień pracowniczy. Ale skutki oddziaływania czynnika niebezpiecznego na organizm pracownika mogą ujawnić swój efekt dopiero po czasie - na przykład po paru dniach.

Czy miejsce wypadku jest kluczowe?

W definicji wypadku podczas pracy nie istnieje informacja odnośnie określenia, że miejsce wypadku musi być zakładem pracy. W związku z tym, do wypadku podczas pracy może dojść gdziekolwiek i nie jest to najważniejszy aspekt. Aby nazwać zdarzenie wypadkiem w pracy zdarzenie musi być wywołane przyczyną zewnętrzną w trakcie wykonywania czynności służbowych, do którego doszło w godzinach pracy. A więc kluczowe jest to aby:

  • czynność, która spowodowała wypadek powinna być związana z pracą,
  • musi być przyczyną zewnętrzną,
  •  musi być przyczyną wykonywaną w trakcie czynności służbowych.

Co sprawia problem?

Najbardziej problematyczne kwestie dla określenia zdarzenia to przede wszystkim okoliczności wydarzenia – czy doszło do niego przy wykonywaniu pracy na zlecenie pracodawcy. To najważniejszy aspekt bez którego  nie można zdarzenia nazwać wypadkiem przy pracy.