Praca w pojedynkę - czy i kiedy pracownik musi się meldować?

Co mówią na ten temat przepisy?

Napotykamy pewien problem - przepisy nie podają wykazu prac w pojedynkę. Za to podane są natomiast kryteria, na podstawie których można to ustalić, czy i w jakich warunkach pracownik musi się meldować.

Jeżeli w pomieszczeniu pracy, w którym zatrudniona jest jedna osoba, mogą w sytuacji awaryjnej wystąpić zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników, a w szczególności zagrożenia: pożarowe, wybuchowe, porażenia prądem elektrycznym, wydzielanie się gazów lub par substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne – pracodawca wprowadza obowiązek meldowania się tej osoby w ustalony sposób w oznaczonych porach.

Zacznijmy od obowiązków pracodawcy

Pracodawca ma 3 obowiązki do spełnienia:

  • Ustalić, w których pomieszczeniach w zakładzie pracownicy pracują pojedynczo oraz na których zmianach są narażeni na zagrożenia pożarowe, wybuchowe, porażenia prądem elektrycznym, wydzielanie się gazów lub par substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne.
  • Określić sposób meldowania się tych pracowników.
  • Ustalić sposób postępowania w razie braku meldunków.

Określenie pomieszczenia, w których pracownicy pracują w pojedynkę

Aby ustalić, które prace w konkretnym zakładzie mogłyby należeć do tej kategorii, trzeba przeanalizować kilka rzeczy.

Po pierwsze, skupiamy się na pomieszczeniach, czyli: pracowniach, warsztatach, magazynach, biurach itd. gdzie pracownicy pracują w pojedynkę.

Po drugie, bierzemy pod uwagę pomieszczenia, w których może wystąpić awaria mogąca nieść bardzo poważne skutki zdrowotne dla pracownika. Rozporządzenie podaje tutaj w szczególności zagrożenia:

  • pożarowe,
  • wybuchowe,
  • porażenia prądem elektrycznym,
  • wydzielanie się gazów lub par substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne.

To niepełna lista i można uwzględnić tutaj również inne niebezpieczeństwa. Idealnym przykładem może być tutaj praca w pomieszczeniu, w którym ze względów technologicznych panuje wysoka temperatura czy wilgotność albo praca w miejscach, do których trudno dotrzeć.

Sposób meldowania się

System meldowania się można ustalić w najprostszy sposób. Wystarczy, aby pracownik raz na ustalony okres czasu (np. raz na godzinę) złożył swojemu przełożonemu meldunek, że wszystko jest w porządku.

Może to zrobić w dowolny, ustalony w zakładzie sposób, np.: osobiście, mailowo, telefonicznie, poprzez środki łączności lub inne dostępne w firmie rozwiązania techniczne.

Aby nie zapomnieć o takim kontakcie, warto jest, aby zarówno pracownik, jak i przełożony ustawili w swoich telefonach powiadomienia, które co ustalony czas przypomną o tym obowiązku. To bardzo praktyczne rozwiązanie.

Co w przypadku, gdy pracownik się nie melduje?

Pracodawca musi też ustalić sposób postępowania w przypadku braku meldunku ze strony pracownika. Jeśli po upływie ustalonego czasu, pracownik się nie odezwie, należy podjąć próbę kontaktu.

W przypadku niepowodzenia, należy bezzwłocznie udać się do pomieszczenia i sprawdzić, czy coś się stało. Jeśli pracownik nie zadzwonił, ponieważ np. gdzieś wyszedł lub zapomniał, to oczywiście trzeba wzmocnić nawyk meldunkowy.

Jeśli jednak doszło do awarii i zdrowie lub życie pracownika jest zagrożone, w tym momencie należy oczywiście udzielić pomocy poszkodowanemu i wszcząć procedury związane z reagowaniem w sytuacji wypadku.

 

 

Zadzwoń lub wyślij do nas zapytanie ofertowe