Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego
Obowiązuje od 01.02.2021

Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży, prowadzonej przez Walaszko BHP sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Toruniu, ul. Bolesława Chrobrego 105/107,
87-100 Toruń, wpisanym do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nr NIP 879-269-18-62, nr REGON 367218507 za pośrednictwem sklepu internetowego i stacjonarnego.


Słownik pojęć:

 • Sklep - sklep internetowy działający pod adresem https://www.walaszko.pl sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;
 • Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wg ustawy wolnych od pracy;
 • Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je firmie kurierskiej realizującej dostawę do Państwa;
 • Klient - osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (firmy) dokonująca zakupów w sklepie Walaszko.pl;
 • Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku przez własne konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
 • Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego online, za pośrednictwem systemu płatności online udostępnionego na stronie sklepu Walaszko.pl

§ 1
Przyjmowanie i realizacja zamówień.

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie www.walaszko.pl
 2. Klientem Sklepu może być wyłącznie osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą  
 3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe www.walaszko.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Godziny pracy infolinii są określone w zakładce kontakt sklepu internetowego.
 4. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
 5. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:
 • wyboru zamawianych towarów lub usług,
 • wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
 • wyboru sposobu płatności.
 1. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 10 dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 2. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu),  Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
 • częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
 • anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.
 1. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci należności Klientom.
 2. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji, w przypadku braku zamówionego towaru lub z powodu innych ważnych przyczyn losowych, ekonomicznych lub logistycznych. W szczególności dotyczy to przypadku, w którym na skutek pomyłki lub usterki technicznej wystąpiłaby oczywista i rażąca niezgodność ceny lub danych prezentowanego produktu z rzeczywistością.

§ 2
Zmiany w zamówieniu.

 1. Klient nie może dokonywać zmian w asortymencie, towarze, ilości po złożeniu zamówienia, chęć domawiania towaru należy wykonać poprzez złożenie nowego zamówienia przez sklep internetowy.
 2. W trakcie realizacji zamówienia może zdarzyć się że, Klient zmienił swój adres dostawy, o czym należy poinformować sklep droga mailową na adres: sklep@walaszko.pl

§ 3
Ceny towarów.

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej sklepu:
 2. Waluta podana jest w złotych polskich,
 3. Cena brutto zawiera podatek VAT,
 4. Cena netto jest to cena do której należy doliczyć stosowny podatek VAT,
 5. nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,
 6. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
 7. nie zawierają kosztów wykonania logo na zamówionym produkcie,
 8. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia przez sklep złożonego przez Klienta zamówienia.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania promocji i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w aktywnych zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków promocji lub wyprzedaży.
 10. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 11. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest w opcji „koszty dostawy” zawarta na stronie sklepu.

§ 4
Czas realizacji zamówienia.

 1. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania paczki ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę, uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
 2. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
 3. Do krajów Unii Europejskiej zamówienie może być dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
 4. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy.
 5. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody.
  Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

§ 5
Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
 • płatność przy odbiorze – rozliczenie za otrzymaną przesyłkę u kuriera dostarczającego,
 • przelew bankowy - Klient dokonuje wpłaty na rachunek:

  94 1140 2088 0000 3664 6400 1001

 • przelew elektroniczny lub system płatności przelewy24 

Realizacja zamówienia, rozpoczyna się w momencie zaksięgowania środków na koncie.

 1. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności.

  Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności "płatność przy odbiorze" Klientowi, który nie odbierze od kuriera jednego zamówienia wysłanego z metodą płatności „płatne przy odbiorze”, bez względu na formę dostawy.

   

Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania wysyłki za pobraniem firmie, która widnieje w raporcie o dłużnikach – zamówienie zostanie zreliazowane po dokonaniu przedpłaty.

§ 6
Reklamacje

 1. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.
 2. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach, lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.
 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje tak jak wykazuje prawo. W takim przypadku, Klient powinien poinformować sklep za pośrednictwem wiadomości e-mail, po czym sklep rozpocznie procedurę informując Klienta o szczegółach.
 4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, a następnie powiadamia Klienta o decyzji za pośrednictwem poczty e-mail.

 5. Wadliwy produkt, Klient powinien odesłać przesyłką pocztową ekonomiczną na adres Sklepu:
                                                                                                   Walaszko BHP, ul. Bolesława Chrobrego 105/107, 87-100 Toruń

  Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon lub fakturę.
  Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 6. Towary, na których nanoszone jest logo klienta nie podlegają zwrotowi/reklamacji.

§ 7
Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Klient powinien wypełnić formularz zwrotu towaru/oświadczenie o odstąpieniu od umowy, oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.
 2. Zwracane towary muszą być kompletne, konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z Formularzem zwrotu towaru/oświadczeniem na adres:
                                                                                                Walaszko BHP, ul. Bolesława Chrobrego 105/107, 87-100 Toruń
  Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
  Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 4. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (cena towaru oraz koszt dostawy proporcjonalnie do wartości zwracanego towaru) w ciągu 7 dni roboczych.
 5. Sklep internetowy walaszko.pl zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji, w przypadku niedostępności zamówionego towaru, lub z powodu innych ważnych przyczyn losowych, ekonomicznych lub logistycznych. W szczególności dotyczy to przypadku, w którym na skutek pomyłki lub usterki technicznej wystąpiłaby oczywista i rażąca niezgodność ceny, lub danych prezentowanego produktu z rzeczywistością.

§ 8
Dane osobowe.

 1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Walaszko.pl, oraz na ich przetwarzanie wyłącznie dla celów realizacji zamówień. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. W przypadku wyrażenia przez Klienta chęci otrzymywania newsletterów, dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep, w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
 4. Klienci Sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich, oraz żądania usunięcia.
 5. Klient zaznaczając, że zapoznał się z regulaminem, musi zapoznać się  z "hiperlink do Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
  " co również powinno być zaznaczone w celu możliwości realizacji zamówień. 
 6. Brak oznaczenia, że zapoznałeś/aś się z "hiperlink do

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych" lub usunięcie swoich danych osobowych jest równoznaczne z zaprzestaniem dalszej współpracy.

§ 9
Postanowienia końcowe.

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą Walaszko BHP.
 2. Towary prezentowane na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www.walaszko.pl nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu, lub u jego dostawców, gdyż jest to towar o dużym zapotrzebowaniu.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta, oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
 6. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony, a ich dokładny opis znajduje się na stronie głównej w zakładce POLITYKA PRYWATNOŚCI
 7. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem nie będącym Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.)
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.02.2021
Zadzwoń lub wyślij do nas zapytanie ofertowe