Reklamacje

Jeżeli towar jest wadliwy, to klient może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta,
lub zgłosić reklamację na adres:

sklep@walaszko.pl


Dokument reklamacyjny powinien zawierać: 

 

  • oznaczenie sprzedawcy/usługodawcy: imię, nazwisko, nazwę w przypadku osób prawnych, firmę pod jaką działają, formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej, adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, numer identyfikacyjny NIP;
  • oznaczenie konsumenta: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy;
  • miejsce, datę i godzinę sporządzenia reklamacji;
  • informacje o umowie: kiedy została zawarta, co było przedmiotem umowy (zamawiany towar), sposób płatności za produkt lub usługę, wybrany sposób dostawy, data otrzymania przesyłki;
  • wada przedmiotu reklamacji, dokładna data jej wystąpienia;
  • żądania konsumenta;
  • własnoręczny podpis reklamującego;
Zadzwoń lub wyślij do nas zapytanie ofertowe