Walaszko - hurtownia BHP

Spadek liczby wypadków podczas pracy - dane z I kwartału 2021r.

Główny Urząd Statystyczny podał wstępne dane dotyczące wypadków przy pracy w polskich przedsiębiorstwach w I kwartale 2021r.

Jak podaje GUS (Główny Urząd Statystyczny) w I kwartale 2021r. liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy wynosi 10891. To mniej o 23% w porównaniu z I kwartałem 2020r. Dodatkowo dobrą wiadomością jest spadek osób poszkodowanych przypadających na 1000 osób pracujących  (wskaźnik wypadkowości) z 1,04 w analogicznym okresie do ubiegłego roku do 0,81 w roku omawianym.

Co ważne – już w zeszłym roku odnotowano spadek liczby wypadków podczas pracy. Wpływ na to miała głównie pandemia koronawirusa.  Na liczbę zgłaszanych wypadków miała wpływ pośrednio pandemia koronawirusa, a bezpośrednio – przestoje i spowolnienie wywołane lockdownami i czasowym zamykaniem poszczególnych branż – twierdziła Ewa Gawrysiak, ekspertka Koalicji Bezpieczni w Pracy, sales and end user marketing manager Eastern Europe & Russia w firmie TenCate Protecive Fabrics [wypowiedź z 28 maja 2021r. /źródło www.bezpieczniwpracy.pl].

Jeżeli chodzi o udział osób poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych w I kwartale bieżącego roku wyniósł 0,4% ogólnej liczby osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, a w wypadkach ciężkich - 0,6% (w stosunku do I kwartału 2020 r. odnotowano wzrost udziału zarówno w wypadkach śmiertelnych, jak i ciężkich po 0,2 p.proc.).

Na pierwszym miejscu wypadków przy pracy bez zmian. 

Bez zmian na pierwszym miejscu najwyższego wskaźnika wypadkowości odnotowano w sekcjach górnictwo oraz wydobywanie, podobnie jak w zeszłym roku i poprzednich latach.

Na drugim miejscu również bez zmian, znalazły się – dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami. Natomiast na trzecim pojawiła się opieka zdrowotna i pomoc społeczna. Najniższy w sekcjach: informacja i komunikacja, pozostała działalność usługowa oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa.

Patrząc na wypadki pod względem demograficznym najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w województwach: opolskim, podlaskim  oraz śląskim, a najniższy w województwach: mazowieckim, małopolskim i podkarpackim.

Edukacja to podstawa

Aż 60% wypadków była spowodowane nieodpowiednim zachowaniem pracownika podczas wykonywania pracy. Dominującą grupą wydarzeń powodujących urazy było zderzenie lub uderzenie w nieruchom obiekt (38%), co skutkowało najczęściej urazem kończyn. Świadczy to o tym, że nadal edukacja pracowników i szkolenia BHP są podstawą do zachowania bezpieczeństwa w pracy. Uświadamianie pracowników o potencjalnych zagrożeniach oraz przeszkolenie ich w odpowiedni sposób to podstawa. Kolejną sprawą jest odpowiedni dobór odzieży zapewniającej ochronę, który pomożemy Ci dobrać, odpowiednio do danego stanowiska pracy.