Rękawice neoprenowe (3)

Neoprenowe rękawiczki i rękawice

Czym jest neopren i jakie mają właściwości rękawice neoprenowe?

Neopren, czyli syntetyczny kauczuk chloroprenowy w stosunku do kauczuku naturalnego (lateksu) i standardowego butadienowego kauczuku syntetycznego (nitrylu) charakteryzują się lepszą odpornością na oleje mineralne na bazie parafiny, smary silikonowe oraz alkohole i glikole. Rękawice neoprenowe są także odporne na zasady i kwasy nieorganiczne jak wodorotlenek sodu, kwas  siarkowy i azotowy. Jego zaletą jest dobra wytrzymałość na warunki atmosferyczne i właściwości izolujące – pianka neoprenowa wolno się starzeje i na długo zachowuje swoje właściwości, nie tracąc swoich cech zarówno w bardzo niskich, jak i w bardzo wysokich temperaturach. Rękawice neoprenowe nie są odporne na węglowodory aromatyczne, np. benzen, węglowodory chlorowane, rozpuszczalniki polarne (aceton, estry i ketony), oraz ropopochodne paliwa. 

Rodzaje rękawic neoprenowych

Zadzwoń lub wyślij do nas zapytanie ofertowe